top of page

Papovanyheter

 

20/9-2022

Styrelsen har nyligen blivit informerad om ett misstänkt papovafall från tidigare i sommar. Styrelsen är överens om att behålla tidigare beslut som våra medlemmar och uppfödare tagit 2016 respektive 2018. Vi har redan inblås på våra utställningar och skulle vi där upptäcka sjuka djur, ohyra eller annat olämpligt skulle dessa givetvis inte släppas in i lokalen. Utöver inblås har våra domare god hygien vid hantering av djuren och vi ser idag inte något behov av andra åtgärder för just papova.

Det dyker emellanåt upp enstaka fall av papova men i det stora hela har vår besättning i Sverige god resistens idag. Mycket tack vare att vi släppte på isoleringen vi hade innan 2016 vilket gjorde det möjligt för våra djur att rent naturligt bygga upp en resistens. Vissa djur kommer alltid insjukna oavsett vad man gör för att förhindra smitta, det är precis som med vilken sjukdom som helst och inget unikt för papova.


Föreningens utställningar samt övriga event fortsätter som planlagt.
Tidigare beslut finns att läsa nedan, se beslut från 9/4-2018 samt 30/7-2016.

9/4-2018
Svenska Hamsterföreningen får information från SSV ang en hamster i Skåne som är inskickad till SVA, svaret visar på papova. SHF kallar till medlemsmöte för att hantera alla frågor som medlemmarna har. Föreningen står dock fast vid att inte hålla karantän. Vi fortsätter enligt de beslut som togs med våra medlemmar 2016. 

30/7-2016
Ej karantän vid papova
Svenska Hamsterföreningen har på medlemsmöte 2016-07-28 beslutat att ta bort all karantän gällande konstaterad eller misstänkt papova.
Beslutet gäller samtliga hamstrar oavsett ursprung, även hamstrar från zooaffärer och importer från samtliga länder.

Orsaken till beslutet är att ny kunskap gällande papovasmittans beteende och utveckling har kommit föreningen tillhanda. Enligt SVA finns ingen inkubationstid (tidigare angavs 8,5 månader). Symptomen på papovasmitta har också visat sig vara fler än vad SHF tidigare hade information om. Obduktionsprotokoll finns upplagda på hemsidan för den som är intresserad. Troligtvis har vi haft papovasmittan i Sverige under flera år och under tiden har våra svenska hamstrar till stor del utvecklat resistens mot smittan. Det är en teori som stöds av SVA, samt av flera hamsteruppfödare i andra länder. 

Styrelsen valde att lyfta upp beslutet gällande hantering av papovafrågan till medlemsmöte. Samtliga registrerade uppfödare och medlemmar blev inbjudna till mötet. 
På mötet bestämdes att papovasmitta skall hanteras genom att sjuka djur av djurskyddsskäl avlivas. Friska djur från samma besättning kan däremot gärna gå i avel. 

Vid inköp av en ny hamster är det bra att hålla sex veckors karantän (för att minimera risken för ohyra m.m.). Hamstern ska då sitta i ett eget rum och tillbehör bör diskas separat, men något krav på förebyggande papovakarantän finns alltså inte längre och du behöver inte undvika kontakt med de hamstrar som sitter i karantän, så länge du upprätthåller en hygienbarriär mellan din besättning och hamstrarna i karantän.
 
SHF uppmuntrar nu samtliga medlemmar att våga vara med på utställningar och andra sammankomster med sina hamstrar. På så sätt hjälps vi åt att göra våra svenska hamstrar starkare och mer tåliga för smittor och bidrar på så sätt att bevara och utveckla den svenska hamsteraveln. Självklart är god hygien alltid viktigt för att minska risk för all övrig sjukdomsspridning, men papova är nu alltså inte längre något vi bör hålla borta från våra svenska hamstrar - snarare tvärt om, då målet nu är att göra dem mer eller mindre resistenta.
 
SHF kommer att ha fortsatt kontakt med SVA och det är viktigt att du, om du misstänker att din hamster har dött av papova, skickar in den för obduktion. Ansök om bidrag yill detta från SHF genom att du INNAN du skickar in hamstern för obduktion skickar ett mail till styrelsen. Märk mailet med "Obduktionsbidrag", så hanteras det snabbt.

1/6 -2016
Anmälningsplikt
Vårt karantänskrav är borta, vi inför anmälningsplikt på importerade djur. Detta för att läget med papova är så pass lungt.

28/2-2016
Läget lugnt
Sedan utbrottet i februari 2014 har vi inte hört om några rapporterade/bekräftade papovafall. Detta är nu två år sedan!  

Däremot gäller det fortfarande att hålla största möjliga försiktighet kring möjliga smittkällor, då papova verkar ha en tendens att blossa upp med ca. fem års mellanrum. Störst smittrisk finns vid import av djur från utlandet, samt vid köp av djur från zoobutik som i sin tur har köpt sina djur från grossist.

4/2-2014
Nytt papovafall i Skåne
Tyvärr har en person i Skåne drabbats av papova, hamstern togs till veterinären och han(veterinären) är säker på att det är papova och att döma av bilder vi har sett så ser det ut att vara papova och inte vanliga vårtor eller utslag.
4 hamstrar är avlivade. Hamstern som hade vårtorna kommer inte från grossist utan från en privat uppfödare. Dock är djuren köpte i affär som inte köper grossistdjur.

28/7-2013
Ytterligare ett papovafall!
Tyvärr måste vi meddela att vi har fått ytterligare en hamster med papova, i hushållet skickades en hamster in och fick beskedet sannolikt papova, efter det sjuknade ännu en hamster in i hushållet med tumör och då ändras svaret från SVA till 100 % säkert papova.

Med detta uppmanar vi er alla att vara försiktiga med att köpa och sälja.


8/7-2013
Idag har styrelsen i SHF haft möte ang vilka rekommendationer vi kan ge till alla oroliga hamsterägare. Vi har kommit fram till följande, ni måste dock komma ihåg att våra rekommendationer är endast just rekommendationer, inga regler, men vi önskar att alla våra medlemmar hjälper oss att försöka få ett slut på detta.

Konstaterad papova = Livslång karantän eller avlivning.
Riskzon, dvs. kontakt med konstaterad papova = Strikt karantän i MINST 8,5 månader.
Övriga = Var försiktig och undvik att köpa in nya hamstrar samt besöka djuraffärer mer än nödvändigt.

Vad det gäller dispens under denna karantän för att främja den fortsatta aveln, gällande olika åtgärder osv, alltså gällande de rek och regler som vanligen finns i föreningen, så kan man vända sig till styrelsen med en skriftig ansökan innehållande vad ansökan gäller, varför, motivering och en underskrift.


2/7-2013
Tyvärr visade det sig att hamstern som skickades in den 30 maj sannolikt har papovan.
Det ledsamma med detta nu är att många drabbas, då hamstrar har sålts och lånats ut.
Vi i styrelsen ber att alla är försiktiga med var ni köper ifrån och låna inte ut era djur just nu.


12/6-2013
En hamster är inskickad till SVA, just nu inväntar vi svar.


8/1-2013
Under de senaste veckorna har SHF-medlemmar i olika delar av landet och oberoende av varandra fått erfara att flera zoo-butiker sålt guldhamstrar med papovaliknande symtom. I en del fall har djuren dött efter mycket kort tid. Berörda butiker finns i Skåne och Södermanland. Det faktum att fallen är geografiskt spridda och har uppkommit samtidigt talar för att det är en stor grossistimportör som har levererat de sjuka djuren. Vi ber alla medlemmar att fortsatt iaktta stor försiktighet


18/7-2012
Då den senaste medlemmen som hade papova, besökte utställningen i Norrköping i Dec 2011, även hade köpt zoodjur, så kan vi inte med säkerhet säga att det kommer från utställningen eller från ett zoodjur.


Tills vi får mer rapporter om papova från de som har besökt utställningarna i dec 2011 eller feb 2012, så råder inget karantänstvång från SHF:s håll, självklart gäller det att alla som har besökt dessa utställningar att hålla noga koll på djuren och man får självklart välja att sätta sig i karantän.

Vid minsta konstigheter i besättningen så vill vi att man hör av sig till styrelsen.
Det gäller djur som kanske dör unga eller inte visar tecken på sjukdom och kanske dör utan synlig orsak mm.


Karantän gäller fortfarande för importdjur eller djur köpta från zoo, vilket innebär att medlemmar i SHF ska hålla karantän på inköpta djur från utlandet eller zoo i minst 8,5 mån.


Troligt papovafall i Skåne
Vi har även fått in rapport om ett fall av trolig papova i Skåne, hamstern visar alla de symptom som pekar på papova, men då personen inte är medlem i föreningen så kan vi inte "tvinga" denne att obducera sin hamster.

 

 

20/6-2012
Tyvärr är ännu en hamster smittad med papova. Se dokument. 

 

15/6-2012
Ännu ett fall av papova är konstaterat. Se dokument.

22/5-2012
Vid dödsfall av hamster hos de personer som misstänker papova eller som sitter i karantän, skall rapportera detta till sekr Birgitta Gutke.

1/5-2012
Nya rekommendationer om papova finns nu i dokumentmappen.
Filen heter Rekommendationer ang Papovan.pdf

 

25/4-2012
Den information som föreningen gick ut med 2005 finns nu med bland dokumenten.
Filen heter Hamster polyomavirus Sv.pdf

 

Uppdaterat den 24/4-2012
Styrelsen har haft kontakt med SVA och finns bifogat under papovadokument.

 

 

Uppdaterat den 18/4-2012
SHF's styrelse har nu på kvällen haft telefonmöte för att diskutera det tråkiga faktum att det uppkommit ett fall av viruset Papova och vad vi ska göra åt det.

På grund av att det råder delade meningar från olika källor vad gäller smittorisk och karantän, har vi nu bestämt för att kontakta SVA och deras papova-specialist.
Vi hoppas få en klarhet om vad som faktiskt gäller och på så sätt kunna sätta upp en plan på hur vi ska lösa detta problem på bästa sätt.

Sålänge råder såklart tidigare rekommendationer om karantän.

Vi räknar med att ha svar inom några dagar.


Har ni några frågor som ni vill ska ställas till SVA så kontakta mig genast via mail
sofia@hamsterforeningen.se (Helst redan ikväll, absolut senast i morgon bitti)

 

Uppdaterat den 17/4-2012
Fifinka Remilova (tjeckisk import) lämnades in för obduktion slutet av Mars och idag kom provsvaren.

Fifinka Remilova har påvisat papovavirus.
Styrelsen i SHF kommer att ha ett extrainsatt styrelsemöte under onsdagen den 18 april för att komma fram till hur vi ska agera nu. Så avvakta den info som kommer senare i veckan.

 

Uppdaterat 13/4-2012
Glädjande nyheter!

Eric of Utinka (tjeckisk import) lämnades in för obduktion i Mars, provsvaren har nu kommit och han var inte smittad med papova.

Nu inväntar vi svar på den andra hamstern som är inlämand för obduktion.
 

Uppdaterat 28/3-2012
För några veckor sedan upptäcktes eventuella papova-symptom på en hamster (import från Tjeckien).


Det togs beslut om att denna hamster skulle skickas in till SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, på obduktion.

Ägaren har fått preliminärsvar som efter obuktionen visat negativt. En vidare undersökning görs (vävnadsprov) och slutsvar väntas komma snart.

För ungefär en vecka sedan upptäcktes ytterligare en hamster (import från Tjeckien) med eventuella symptom på papova.
Denna hamster skickades också in till SVA på obduktion och svar väntas inom ett par veckor.

För eventuella frågor, kontakta Sofia Jansson, sofia@hamsterforeningen.se.

bottom of page