top of page

Utställningsregler


Åldersgränser

Guld- och dvärghamstrar:
Juniorer: 8 veckor t.om. fyllda 5 månader
Seniorer: Fyllda 5 mån t.om. fyllda 1 år
Veteraner: Fyllda 1 år t.om. 2 år

Gerbiler:
Juniorer: 3 mån t.om. fyllda 7 månader
Seniorer: Fyllda 7 mån t.om. fyllda 2 år 6 månader
Veteraner: Fyllda 2 år 6 mån t.om. 3 år

Hamstrar yngre än 8 veckor och äldre än 2 år, samt gerbiler yngre än 3 månader och äldre än 3 år får inte ställas ut.

 

Förvaring av djur och ev. restriktioner

 • Guldhamstrar förvaras var för sig i en petbox.

 • Dvärghamstrar och gerbiler får hållas i par eller grupp.

 • Dvärghamstrar och gerbiler som är av samma färg måste sitta i separata burar under utställningen för att kunna dömas.

 • Honor med ungar som är under tre veckor får ej medtagas på utställningarna. Även parade honor som eventuellt kan vara dräktiga, sjuka djur, gravt missbildade djur eller djur med ohyra får inte ställas.
   

Försiktighetsåtgärder och regler

 • Det är en rekommendation att alltid ha 6 veckors karantän om du köper in nya djur från utlandet eller djuraffär, detta p.g.a risken för ohyra.

 • Det är inte tillåtet för djuret/djuren att besöka utställningar vid konstaterad smitta/ohyra.

 • Man får inte besöka våra utställningar om har har/haft ohyra, 12 veckor (3 mån) efter avslutad behandling.

 • Köper man in nya djur under karantänstiden börjar karantänen om från början.

 • Har man köpt ifrån eller besökt någon med ohyra så gäller 3 månaders karantän räknat från dagen som besöket/köpet gjordes.

 • Har man varit utomlands och besökt utställningar med sina egna djur hemifrån hamnar de inte i karantän. Det är endast om man tar in helt nya djur från utlandet som den förebyggande karantänen gäller.

 • Blås gärna igenom dina djur innan du åker iväg på en utställning.

 • Enligt god föreningsed så bör du vara öppen och ärlig gentemot dina köpare/besökare.
   

Utställningen

 

 • För varje utställning skall en utställningsansvarig finnas som ansvarar för alla arrangemang i samband med utställningen (lokalbokning, funktionärer inkl. domare, utställningsmaterial inkl. priser m.m.) samt någon som fyller i utställningsresultat för registrering.

 • Utställningsansvariga och domare för årets utställningar utses av SHFs styrelse i samarbete med huvuddomare.

 • Medlemskap i SHF är obligatoriskt vid din andra medverkan på en utställning. Man behöver ej vara medlem för att ställa i barnklass då det är en inofficiell klass.

 • Om djuret är under registrering vid tillfället för anmälan ska man kunna se att den är inne i systemet. Går inte djuret att se under kommande registreringar kommer anmälan att tas bort.

 • Alla hamstrar och gerbiler skall vara registrerade i SHF eller i en av våra samarbetsklubbar (Danska Hamsterföreningen, Finska Gerbilföreningen eller Finska Hamsterföreningen) från och med utställning nummer två.

 • Vid SM och andra titelutställningar är det inte möjligt att provställa. Medlemskap är då obligatoriskt i SHF eller i en samarbetsklubb (Danska Hamsterföreningen, Finska Gerbilföreningen eller Finska Hamsterföreningen).

 • När anmälningstiden har gått ut är anmälan stängd, det är alltså inte möjligt att efteranmäla.
   

Utställningsburen

Samtliga djur som vistas i utställningslokalen ska förvaras i en transportbox som är tillverkade för djur, detta för att följa jordbruksverkets regler vid inspektion. Samtliga djur ska sitta i burar som följer SHFs krav på storlek, se tabell längre ned på sidan. Längst ned på sidan finns exempel på bra utställningsburar.

Lämpligt bottenmaterial är t.ex. alspån eller ToaLätt (kattströ av återvunnet papper).
Fyll upp mycket och lägg även i bomaterial (t.ex rivet toalettpapper), så att hamstern eller gerbilen kan bädda ned sig och känna sig trygg.

Lägg också i en bit gurka eller zucchini, så att djuret kan få i sig vätska under dagen, samt ett hundkex eller annat foder, så att det finns mat.

 

Vid förvaring av djur i utställningsbur:

1 dvärghamster skall sitta i petbox storlek Nr. 2.
2 eller fler dvärghamstrar skall sitta i petbox storlek Nr. 3.

Gerbiler (oavsett antal) skall sitta i petbox storlek Nr. 3 eller storlek Nr 4.

1 guldhamster skall sitta i petbox storlek Nr. 3.

Måtten på dessa transportboxar:
Storlek Nr 4 = 37x22x25 cm
Storlek Nr 3 = 30x19,5x20,5 cm.
Storlek Nr 2 = 23x15,5x17 cm

Endast klassiska utställningsboxar av typen Exoterra faunarium eller annat märke av samma utförande (måtten får skilja max 2 cm) är godkänd för utställning. Dessa är rektangulära och har genomskinliga sidor.

Detta är för att alla ska ha samma typ av petbox på utställning, för att man inte ska kunna se skillnad på petboxar och underlätta hanteringen och uppvisningen för våra domare.

Petboxen/utställningsburen får INTE ha något namn, varken på djuret, uppfödningen eller ägaren synligt.
Petboxen/utställningsburen får INTE vara utsmyckad med klistermärken eller annat förutom katalognummer för utställningsdagen.
Petboxen/utställningsburen får INTE ha kvar handtagen! Detta pga, riskerna med att buren tappas.

 

Incheckning

Vid incheckningsplatsen prickas anmälda djur av mot utställningskatalogen. Varje enskild utställare kontrollerar att kataloguppgifterna är rätt, samt ansvarar själv för att djuret förbereds för bedömning.
 

Under bedömningen

Skulle det påvisas att utställaren på något sätt visar vems djuret är för domaren, så diskvalificeras djuret.
Bedömningen vid utställningarna i standardklass sker enligt den standard som Svenska Hamsterföreningen har utarbetat. Gällande standard för guld-, dvärghamster och gerbil finns här.

 

Bedömningsprotokoll

Utställningsansvarig ser till att domarrapporter från utställningen ges eller skickas till sekreteraren i föreningen, som i sin tur arkiverar dessa i föreningens utställningspärm. Därefter skickar sekreteraren kopior till respektive statistikförare och titelregistrator.

Har man några frågor eller tankar kring bedömningsprotokollet ska detta tas direkt på utställningen med berörd domare. Vill man rådfråga en annan domare så hänvisas du till den fullutbildade domaren för dagen, på plats.

Beslut från årsmötet 2020: 

Domare kan härmed endast skriva: Misstänkt knyck eller brott på bedömnings sedlarna och knyck och avelsförbud ska inte föras in i stamboken. Sedan är det upp till ägaren att avgöra om den ska röntgas eller inte för att fastslå varför svansen inte känns rak.

 

Ansvar
SHF tar inget ansvar för djuren på utställningarna. 

 

Ägaren själv ansvarar för samtliga av sina djur.
Eventuella kostnader vid olyckor får djurägaren själv stå för.
Har man generella klagomål angående utställningen men inte vill ta upp det med berörd person så tas detta upp med utställningsansvarige direkt.


 

Petboxar av olika slag

Image by Kanashi

Regler

71070770-0zB5Z
71070768-tHKeK
71070769-erYc7
71070767-WocDb
bottom of page