top of page

Svensk gerbilstandard

 

Svensk Gerbilstandard inrymmer färg, vitteckning och hårlag efter beslut av Svenska Hamsterföreningens godkända standarddomare för mongolisk gerbil. Varianten ska vara frekvent visad, ha en fastställd genotyp och ett standardbeskrivet utseende.
Varianten kan uteslutas ur standarden om den påvisar defekter som innebär att myndighet och/eller Svenska Hamsterföreningens godkända standarddomare för gerbil kan påvisa djurlidande. Avelsförbud kan utfärdas.

Avelsförbud: Två vittecknade djur får inte paras med varandra. Avkomman kan få förkortad livslängd, drabbas av dövhet och balansproblem.

Ostandardiserad, OST

 

Ostandardiserad OST inrymmer färg, vitteckning och hårlag efter beslut av Svenska Hamsterföreningens godkända standarddomare för mongolisk gerbil. De ska vara avelsvärda, ha känt utseende och känd genotyp. Vid årsskifte kan variant i OST uppgå i Svensk Gerbilstandard efter beslut av Svenska Hamsterföreningens godkända standarddomare för mongolisk gerbil.  Djur i dessa färger, teckningar och hårlag måste då ha visats i tillräckligt antal för att möjliggöra fastställande av standard.

Avelsförbud: Rex får inte paras med Rex då avkomman får nedsatt immunförsvar. Kan även få inåtrullade ögonlock samt sakna päls.

OST.JPG

Färg utom standard, FUS

 

Denna klass är till för djur (oregistrerade eller registrerade) som har en färg som varken tillhör standard- eller ostklass. Djuret bedöms endast utifrån typ och kondition och kan få kvalitet 1 - 3, men varken CERT eller CK kan tilldelas.
Syftet med FUS-klass är att alla våra djur, oavsett färg ska kunna ställas ut (utöver PET-klass). Syftet är också att uppfödare och domare tydligare ska kunna fokusera på de (färre antal) färger som är i OST. Anledningen till att en viss färg är i FUS och inte i OST kan vara att färgens genetiska kombinationer är direkt försämrande för färgkvalitén i aveln. Det kan även vara en färg som finns i så smal skala att den har medfört återkommande hälsoproblem i avel. Eller så kan färgen internationellt anses inte nå standardklass. Även färger med okänd genotyp placeras i FUS.

bottom of page