top of page

HaPV - Papova

Papova är en mycket smittsam virussjukdom som kan drabba guldhamster.

Vad är papova?
Det vetenskapligga namnet för papova är Hamster Polyomavirus, "HaPV".

HaPV är en virussjukdom som bara uppkommer hos syrisk guldhamster och europeisk fälthamster. Inga andra djurarter kan, vad man vet i dagsläget, bli smittade. Däremot kan alla djur bära smittan i pälsen (och vi människor i håret och på kläderna) och på så vis sprida den vidare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hantering av papova i SHF sedan 2016
Tidigare har man haft stränga karantäner, stopp för utställningar och många uppfödare som drabbades avlivade hela besättningar för att bli av med viruset. Detta ändrades 2016 genom ett medlemsmöte efter ny information från SVA.

Orsaken till beslutet är att ny kunskap gällande papovasmittans beteende och utveckling kom föreningen tillhanda. Enligt SVA finns ingen inkubationstid (tidigare angavs 8,5 månader). Symptomen på papovasmitta har också visat sig vara fler än vad SHF tidigare hade information om. Troligtvis har vi haft papovasmittan i Sverige under flera år och under tiden har våra svenska hamstrar till stor del utvecklat resistens mot smittan. Det är en teori som stöds av SVA, samt av flera hamsteruppfödare i andra länder. 
Istället för att isolera oss själva och våra djur har man sedan den nya informationen kom uppmuntrat medlemmar och uppfödare att åka på utställningar och träffas, detta för att vi skulle ge våra djur en chans att bygga upp en naturlig resistens mot papova.

I dagsläget dyker det upp enstaka fall med några års mellanrum och våra djur idag har byggt upp ett naturligt försvar mot papova. Det finns alltså ingen anledning till att känna rädsla för smittan utan man kan leva precis som vanligt.


Ursprung och smittspridning
Papova är en virussjukdom som kan dyka upp när som helst under djurets liv, enligt SVA finns det ingen inkubationstid alls för sjukdomen så den kan bryta ut när som helst. Hamstrar kan med andra ord smitta andra i många månader innan den själv visar symptom på papova. Hamstrar kan även vara symptomfria smittbärare och smitta andra hamstrar utan att visa sjukdomen själva.

Viruset är en droppsmitta, men det kan till och med fastna på ett dammkorn och följa med hem i ens hår eller på ens kläder, till exempel om man varit hemma hos en vän som har en smittad hamster.
Det krävs därför inte att hamstern själv har varit i kontakt med det smittade djuret. Smittan kommer till Sverige via djur från utlandet, till exempel från djur som sålts i en djuraffär som köpt dem från en grossist i Sverige som i sin tur importerar hamstrar från utlandet (vanligtvis Nederländerna och Tjeckien). Detta är den vanligaste bakgrunden på hamstrar som säljs i djuraffärer, även om det också finns de affärer som enbart köper in privatuppfödda hamstrar.

En djuraffär kan till exempel ha sålt en smittad utländsk hamster för ett halvår sedan och efter det köpt hamstrar från uppfödare i Sverige med friska djur, men de kan ändå bli smittade av miljön och/eller buren som de bor i i djuraffären, trots att man har försökt rengöra så gott man kan. Man kan alltid ha missat någonting.

Desinfektion
Smittan kan stanna kvar i en bur eller på djurens tillbehör i upp till ett år. Inte ens det virusdödande desinfektionsmedlet Virkon S har effekt mot papova.

Om man blivit drabbad
Upptäcker man att en eller flera hamstrar uppvisar symptom på papova brukar den bästa lösningen vara att avliva dom sjuka individerna då sjukdomen inte går att bota. Det är alltså mest rättvist för de drabbade djuren att avsluta lidandet.

Sedan 2016 rekommenderar man att avliva de djur som uppvisar symptom på papova men att resterande av besättningen kan leva som normalt, det vill säga att exempelvis friska djur hos en uppfödare fortfarande kan åka på utställning och avlas på som vanligt.


Så fungerar viruset
HaPV utvecklas i många organ, men verkar utgå från njurarna. Därav smittar papova via urinen. Lymfom och vårtor kan även finnas samtidigt i samma koloni av hamstrar, men de båda symptomen uppkommer sällan på samma hamster. Antingen får de lymfom eller så får de vårtor. Detta visar att det är samma sjukdom men med olika utseende.

Lymfomtumörer skapas av HaPV, men tumörerna i sig själva kan inte skapa nya virus och bär inga, eller mycket få, ej smittsamma virus. Det är vårtorna och njurarna som producerar levande, smittsamt virus och det är där den grundläggande smittan finns. Smittan sprids via urin men också via luften på exempelvis damm eller på våra kläder.

Sjukdomen kallas också för "Horisontellt smittsamt lymfom" och finns spridd över Europa och USA. Enligt veterinärer som arbetar med och forskar om sjukdomen så har sjukdomen varit känd sedan länge och de anser att det är någonting som vi måste lära oss att leva med.

 

Symptom

Symptomen är oftast vårtor som startar på hakan eller andra ställen på huvudet. Vårtorna blir fler och värre tills hamstern lider. Sjukdomen kan endast förebyggas - aldrig botas. Om den inte visar sig i form av vårtor, där det är hårsäckarna som drabbas, så kan även lymfkörtlarna inne i kroppen drabbas. Då får hamstern mer diffusa symptom som avmagring och trötthet. Det enda säkra sättet att veta att det är papova i ett tidigt stadie är att avliva hamstern och skicka den på obduktion.

Viruset brukar främst visa sig på två sätt:
1. Som vårtliknande hudknölar på hamsterns ansikte eller mer sällan på övriga kroppen.
2. Som tumörer i lymfkörtlarna. Lymfkörtlarna sitter bl.a under hakan och i ljumskarna och en sjuk hamster kan uppvisa en snabbt växande, stor hakpåse och/eller en stor, svullen och hård mage.

Avmagring kan ses i båda fallen.

71072237-spQre.jpeg
71072238-fdFrL.jpeg
71072239-qB494.jpeg
71072240-Xw41h.jpeg

Alla tumörer är inte papova
Även om ett djur inte visar symtom kan djuret fortfarande vara bärare. Detta betyder INTE att alla hamstrar med vårtor har papova. Lymfkörteltumörer kan drabba alla hamstrar men det drabbar främst äldre hamstrar. D.v.s att om en ung guldhamster får lymfkörteltumör kan man misstänka smittsamt lymfom och om en äldre hamster för lymfkörteltumör är det oftast av andra orsaker, så det är viktigt att känna till guldhamsterns ålder vid insjuknandet av lymfom. Endast obduktion kan fastställa diagnosen.

Vad händer med ett sjukt djur med misstänkt papova?
Misstänkta papovafall måste rapporteras in till styrelsen.

SHF står för hela kostnaden hos ett (1) djur/uppfödare eller ägare (som inte är uppfödare) som obduceras/tas biopsi på när lymfom eller HaPV vårtor misstänkts. Svaret skall sändas till Hamsterföreningens sekreterare oavkortat. Om obduktionen/biopsin inte visar på något lymfom eller HaPV kan uppfödaren/ägaren ansöka om ytterligare bidrag, om lymfom/HaPV vårtsymtom visar sig hos andra djur. Vid misstanke av papova skall det skickas med bilder eller annan motivering till varför just papova misstänks.

OBS! Ägaren av ett drabbat djur måste alltid kontakta styrelsen INNAN obduktion/biopsi.
Allt eftersom vi får in ny information så kommer även det att läggas ut på hemsidan/forumet.

 

 

Vi vill tacka Markéta Fleková & Jana Svobodová för att ha givit oss tillåtelse att använda deras bilder på papova. SHF har alltså tillåtelse att använda dessa bilder.

We would like to thank Markéta Fleková & Jana Svobodová for giving us permission to use their photos of papova.

bottom of page