top of page

Genetik Campbell

När man avlar Campbells så är det viktigt att läsa på om deras genetik. Kanske vill du försöka få fram en viss färg, teckning eller hårlag, eller så vill du bara undvika att para fel gener med varandra för att inte få sjuka djur. Då är det en stor fördel att kunna genetik. Här kan man läsa om grundläggande genetik hos Campbells.

DSC_0027.jpg

Campbells finns i många olika färger, teckningar och hårlag. Grundfärgen hos Campbells är agouti och har genkoden (). Utöver grundfärgen så finns det mängder av olika anlag som kan kombineras med varandra för att skapa en stor variation av färger.
 

Recessiva och dominanta anlag


Recessiva anlag
Genetiken hos Campbells är inte så svårt som man tro - kanske framförallt för att nästan alla deras anlag är recessiva, vilket betyder att båda föräldrarna måste bära på genen för att det skall uppkomma egenskaper av den i kullen. Då man parar två hamstrar så ärver alltid ungarna ett anlag från mamman och ett från pappan. Recessiva anlag måste ärvas i dubbel upplaga för att ge utslag - ett från mamman och ett från pappan. Båda föräldrarna måste alltså visa utslag av genen (ha den i dubbel upplaga) eller vara bärare av genen för att den skall kunna visa sig i en kull. Recenssiva anlag kan bäras dolt i flera generationer, så ibland vet man inte om djuret är bärare eller inte. I genkoden så skrivs recessiva anlag med små bokstäver och det behövs alltså två gener för att anlaget ska ge utslag.

Dominanta anlag
Det finns också några få dominanta anlag hos Campbells. Dessa räcker det med att ena föräldern har för att det ska ge utslag i kullen. Exempel på dominanta anlag är samtliga teckningar, t.ex. mottled (Momo/Mimi) samt även platina (Sisi) som i homozygot form (dubbel upplaga) (SiSi) blir svartögd vit ("BEW") eller rödögd vit ("REW").

 

Vilka gener bör man INTE kombinera?
Till skillnad från guldhamsteraveln så har Campbellsaveln inga direkta regler vad gällande vilka färger som får paras med varandra eller inte. Däremot så bör man INTE para två vittecknade hamstrar (t.ex. mottled) med varandra då det föds ögonlösa och tandlösa ungar som oftast dör inom en vecka. Eftersom platinum (Sisi), svartögd vit (SiSi) och rödögd vit (ppSiSi) döljer att djur som eventuellt är vittecknade, så bör man inte heller kombinera platinum, vit eller rö vit med en vittecknad hamster.

 


Anlag hos Campbells

Svart (aa) Färgen svart. Krävs att båda föräldrarna bär på minst ett "a" för att det ska uppkomma i kullen.

Rödögt (pp) Gör ögonen röda, samt förändrar färgen som oftast blir ljusare.

Opal (dd) Blekgen. Bleker färgen och färgen blir oftast lite kallare.

Choklad (bb) Gör öronen ljusare, samt förändrar oftast färgen så den blir ljusare.

Diluted (didi) Färgen blir något nerblekt i jämförelse med en icke diluted.

Albino (cc) Gör pälsen vit, huden opigmenterad och ögonen röda.

Platina (Sisi) Grundfärgen blir mycket nerblekt, pälsen på ryggen får ett markant inslag av vita hårstrån.

Vit (SiSi) Platina i homozygot form resulterar i ett helt vitt djur.

Rödögd vit (ppSiSi) Platina i homozygot form och tillsammans med (pp).

Umb (uu) Förändrar färgen och ger mörkare färger en ljusare ton.


Dessa anlag kan givetvis kombineras med varandra för att skapa de olika färgerna.

 


Genkoder för de olika färgerna / teckningarna / hårlagen
 

Tecknade Svartögda färger
Agouti                       ()
Sandy                       (bb)
Opal                          (dd)
Lilac Fawn              (bbdd)


Tecknade Rödögda färger
Argente                    (pp)
Beige                        (bbpp)
Blue Fawn              (ppdd)
Blue Beige             (bbppdd)
 

Svartbaserad och svartögd
Black                         (aa)
Blue                           (aadd)
Chocolate               (aabb)
Lilac                          (aabbdd)


Svartbaserad och rödögd
Dove                          (aapp)
Dark Beige              (aabbpp)
Red Eyed Lilac      (aappdd)
Champagne           (aabbppdd)


Hårlag
Satin                         (sasa)
Rex                            (rxrx)
Wavy                        (wawa)


Teckningar
Mottled                (Momo)
Collared               (Momo)
bb Mottled          (Mimi)
bb Collared         (Mimi)
Platina                  (Sisi) 


Täckande färg
Albino                   (cc)
BEW                       (SiSi)
REW                       (ppSiSi)
 


Färgmodifierare
Umbrous                 (uu)
Diluted                     (didi)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Kombinationsschema campbellsMen hur räknar man ut vad som kan uppkomma i en kull?
Campbells genetik är ganska simpel, eftersom nästan alla gener är recenssiva. Så både föräldrarna måste vara bärare för att det ska uppkomma. Till att börja med så tar man reda på föräldrarnas genkoder. Inte bara vilken färg de är, utan också vad de kan tänkas bära på. Låt oss säga att vi skulle para en choklad mottled med en agouti. Det första vi bör göra är att ta reda på de blivande föräldrarnas genkoder. Choklad mottled har (aabbMomo) medan agouti har ().

Det man gör härnäst är att kolla på stamtavlan vad dessa individer eventuellt kan bära på. Då vi tittar på agoutins stamtavla så ser vi att hennes pappa var svart och vi kan då med säkerhet veta att hon är bärare av ett "a". Därför får hon nu genkoden (a). Eftersom hon själv inte är svart, så vet vi att hon inte är (aa). Men vi vet ju med säkerhet att hon har ärvt ett från sin pappa som är (aa). Ungarna ärver alltid ett av varje förälders två anlag.

För att vi ska kunna skriva in recessiva gener i korsningsschemat så använder man sig även av genernas motparter. Eftersom vår hona har ett litet "a", så har hon därför ett stort "A" (dominant för "inte svart", skulle man kunna säga) på den andra platsen.

Eftersom att de flesta gener hos Campbells är recessiva gener så krävs det två små bokstäver bredvid varandra för att det ska ge utslag i kullen. Om det är en stor bokstav och en liten så betyder det att avkomman blir bärare och om det blir två små bokstäver så får hamstern alltså utslag av den genen i sin fenotyp (det man ser - färg, hårlag, teckning etc.).

Däremot vid dominanta gener, t.ex. mottled eller platina, så skriver man genen i korsningschemat med en stor och en liten bokstav (i heterozygot form) och två stora bokstäver i homozygot form. Gener för en hamster som inte har en teckning och alltså inte har en dominant gen för det här anlaget skriver man med två små bokstäver.

Låt oss börja med att bara göra ett kosningsschema på den svarta genen, eftersom den finns gemensamt hos båda föräldrarna och för att det är enklast så för att visa hur man gör ett korsningsschema.

Föräldrarnas genkoder är alltså:
Pappan: Chocolate mottled (aabbMomo)
Mamman: Agouti (Aa)

Pappan har (aa) i genotypen och mamman har (Aa). Dessa sätter vi in, en och en, i korsningsschemat nedan.
Pappans gener är här blå och mammans är rosa.

Du kombinerar varje bokstav med varandra i rutorna där du nu ser att det står dubbla bokstäver (stora bokstäver skrivs alltid före de små). 
 

 

Varje ruta med kombinerade bokstäver är ett resultat som visar vad ungarna kan få för färger. Eftersom det i det här korsningsschemat är fyra rutor, som tillsammans visar hela kullen (100 %), så motsvarar varje ruta vad ca. 25 % av kullen bör bli för färg. Två rutor (alltså 50 %) blir svartbaserade (aa) och de andra två rutorna (50 %) blir bara bärare av svart (Aa).

Nu gör vi ett större korsningsschema där vi skriver in alla gener på en gång och därmed kan se vilka färger som faktiskt kan komma i kullen.

Först måste vi ju kunna skriva in någonting för mamman, där pappan har (bb) och (Momo). Eftersom mamman inte visar tecken på att vara (bb) och vi vet att hon inte heller bär på "b", så är hon helt enkelt (BB). Hon är inte heller tecknad och eftersom mottled (Momo) är dominant, så har mamman helt enkelt (momo) i sin genotyp. Alltså ser hennes fulla genotyp (som matchar pappans) ut såhär: (AaBBmomo).

Så nu har vi matchande genotyper, där samma gener beskrivs för båda djuren:

Pappan: Chocolate mottled (aabbMomo)
Mamman: Agouti (AaBBmomo)

Nu måste vi räkna ut varenda möjliga kombination av gener som ungarna kan ärva från vardera förälder.

Från pappan kommer ungarna att ärva antingen

abMo
eller
abmo

Från mamman kan de ärva entingen

ABmo
eller
aBmo

Ibland kan det blir så att ungarna skulle kunna ärva många fler olika kombinationer - det beror på hur generna ser ut. Här blev det enklare, eftersom vi har så många gener som är lika. Skulle en förälder istället ha AaBbMomo, så blir de olika kombinationerna som ungen kan ärva ABMo, ABmo, AbMo, Abmo, aBMo, aBmo, abMo, abmo - många fler! Då skrivs alla dessa in i kordningsschemat, som därför blir mycket större än vad det blir nu.

Så nu för vi in föräldrarnas möjliga kombinationer i kordningsschemat och kombinerar dem med varandra:
 

 


Och här har vi resultatet!

25 % av kullen blir (AaBbMomo)
25 % av kullen blir (AaBbmomo)
25 % av kullen blir (aaBbMomo)
25 % av kullen blir (aaBbmomo)

Om vi plockar bort de gener som inte kommer till uttryck i genkoderna ovan, så får vi:

25 % av kullen blir (Momo)       - Agouti mottled
25 % av kullen blir ()                    - Agouti
25 % av kullen blir (aaMomo)  - Svart mottled
25 % av kullen blir (aa)               - Svart

Eftersom honan inte bär på "b" så får 0 % av ungarna brunörade färger. Däremot kommer alla ungarna i kullen att bli bärare av "b".

kombinationsschema campbells.png
korsningsschema campbells.jpg
bottom of page