top of page

Genetik Kinesisk

DSC_0001.JPG

"Trots att den kinesiska hamstern har hållits som tamdjur i över hundra år förekommer den bara i ett fåtal färger och teckningar, och endast med normal päls."
 


 

Recessiva och dominanta anlag
 

Dominanta anlag

De två färgmutationer som finns hos kinesisk hamster är dominant respektive ofullständigt dominant, och båda begränsar pigmentbildning.

Ws (White sterile) är dominant och homozygot letal (dvs att djur med dubbel uppsättning WsWs inte är livsdugliga). Heterozygoten Wsws är svartögd vit, och hanarna vanligen sterila.
 

Ds (Dominant spot) är ofullständigt dominant, och heterozygoter Dsds är tämligen jämnt vittecknade/stickelhåriga ”dominant spot”.
Ds förekommer som homozygot letal samt numera även i en form som inte är letal, där homozygoten DsDs är vital och har färgen svartögd vit. Ska man föda upp DsDs måste man använda sig av avelsdjur med svartögda vita förfäder, som alltså är bevisat vitala. Använder man djur från linjer med letal Ds, kommer de vita ungarna att dö som foster och resorberas – det föds inga vita ungar och kullstorleken minskar. Svartögd vita av dominant spot är ofta småväxta som unga.
 

Vilka gener bör man INTE kombinera?

Man ska alltså endast para två Ds om de har vita, vitala förfäder. Man ska inte para två Ws.
 

Att tänka på;

Observera att de två vitteckningarna kan dölja varandra; man kan inte se på en vit kinesisk hamster vilka gener den bär. Om man inte p g a härstamningen känner till genuppsättningen, kan man testpara med en agouti och jämföra utfallet med korsningsschemat nedan – klyver det ut dominant spot bär föräldern på Ds, klyver det ut svartögd vit bär föräldern Ws, klyver det ut agouti bär föräldern ds.
Observera att siffrorna i korsningsschemat är sannolikheter, och förutom i fallen med 100% beskriver siffrorna inte det exakta utfallet i en specifik kull.

Om man inte får ut dominant spot eller svartögd vit, kan man ändå inte vara helt säker på att föräldern saknar motsvarande anlag (slumpen kan göra att det inte klyver ut sådana avkommor).
 

Kom ihåg att Wsws-hanar oftast är sterila – men att en vit hane inte får ungar kan även bero på andra orsaker.

Para bara dominant spot med dominant spot eller svartögd vit av dominant spot, om du är säker på att det är vitala linjer.

Ofta förekommer olika funktionsnedsättningar hos helvita djur (gäller inte vanlig albino) och man bör vara observant på alla tecken på hälsoproblem hos de vita kinesiska.

Det är idag inte känt om vita kinesiska hamstrar t ex är döva.
 

Kinesisk hamster kan få diabetes.
Arvsgången är oklar, men diabetiker, deras föräldrar och deras avkommor ska inte användas i vidare avel även om de är friska; de är säkra bärare av

diabetesgener.
Man bör inte heller använda helsyskon (minst två av tre bär diabetesgener) eller halvsyskon (minst hälften är bärare).

 

Anlag hos kinesiska

Svartögd vit av dominant spot DsDs

Dominant spot Dsds

Svartögd vit av white sterile Wsws

 

Genkoder för de olika färgerna/teckningarna

Teckning

Dominant spot (Dsds)

Täckande färg

Svartögd vit (DsDs och/eller Wsws)

 

Korsningsschema

Men hur räknar man ut vad som kan uppkomma i en kull? Kinesisk hamster har få färgmutationer.

a) Agouti + agouti = 100% agouti

b) Agouti + dominant spot = 50% agouti, 50% dominant spot

c) Dominant spot(vital) + dominant spot(vital) = 25% svartögd vit(DsDs), 50% dominant spot(vital), 25% agouti

d) Agouti + svartögd vit(DsDs) = 100% dominant spot(vital)

e) Agouti + svartögd vit(Wsws) = 50% agouti, 50% svartögd vit(Wsws)

f) Agouti + svartögd vit(DsdsWsws) = 25% agouti, 25% dominant spot, 25% svartögd vit(Wsws), 25% svartögd vit(WswsDsds)

g) Agouti + svartögd vit(DsDsWsws) = 50% dominant spot, 50% svartögd vit(WswsDsds)

h) Dominant spot + svartögd vit(Wsws) = 25% agouti, 25% dominant spot, 25% svartögd vit(Wsws), 25% svartögd vit(WswsDsds)

i) Dominant spot(vital) + svartögd vit(DsdsWsws, vital) = 12% agouti, 25% dominant spot, 12% svartögd vit(DsDs), 12% svartögd vit(Wsws), 25% svartögd vit(WswsDsds, vital), 12% svartögd vit(DsDsWsws)

j) Svartögd vit(DsDs) + svartögd vit(DsDs) = 100% svartögd vit(DsDs)

k) Svartögd vit(DsDs) + svartögd vit(Wsws) = 50% dominant spot, 50% svartögd vit(WswsDsds)

l) Svartögd vit(DsDs) + svartögd vit(DsdsWsws, vital) = 25% dominant spot(Dsds, vital), 25% svartögd vit(DsDs), 25% svartögd vit(DsdsWsws, vital), 25% svartögd vit(DsDsWsws)

m) Svartögd vit(DsDs) + svartögd vit(DsDsWsws) = 50% svartögd vit(DsDs), 50% svartögd vit(DsDsWsws)

(WswsDsds är alltså en vit med dold dominant spot)

bottom of page