top of page

Genetik Gerbil

På startsidan fick du en genomgång och introduktion om och hur genetik och dess gener fungerar, på denna sidan fokuserar vi på enbart gerbilen, dess gener och anlag.

DSC_0039-2.jpg

En gerbils färg kan beskrivas med en kod som består av 6 genpar som skrivs ut med stora och/eller små bokstäver. De stora bokstäverna representerar dominanta gener och dessa behövs det bara en av för att synas. De små bokstäverna som representerar recessiva gener behöver finnas i dubbel upplaga för att synas med (några få undantag). Ett streck (‐) skrivs om man inte vet ifall gerbilen är bärare eller inte.
 

Genkoden för agouti skriver man ofta ut såhär: A-C-D-E-G-P-. En gerbil som har t.ex AaC-D-EeG-P- är fortfarande Agouti eftersom gerbilen enbart är bärare av recessiva gener och det behövs två av dessa för att generna ska påverka färgen och gerbilen får en annorlunda färg.
 

Fenotyp: Färgen, utseendet
Genotyp: Genkoden
 

Det är inte alltid man kan veta en gerbils riktiga färg (genotyp) genom att enbart gå på utseendet (fenotypen). Ibland spelar vitteckning eller andra gener in vilket gör att gerbilen ser ut att vara en viss färg även fast generna säger något annat!

De olika generna:

AA/Aa = Vit mage. Alla gerbiler som har A‐ har vit mage men på helvita gerbiler så syns inte detta.

aa = Ger en helfärgad gerbil. En gerbil som enbart har "aa" blir en Black: aaC‐D‐E‐G‐P‐. Det som skiljer en Black och Agouti åt är att Black har två uppsättningar av a.


CC = Gerbilens färg är opåverkad.

ch = En av de få gener som syns som recessiv gen (Cch), den har en blekande effekt speciellt på rödögda djur. En Lilac har CC och en Dove som är ljusare har Cch.

cb = Även denna gen kan synas som recessiv gen (Ccb) men bleker mindre än ch. En Sapphire har Ccb och nyansen är ett mellanting mellan Lilac och Dove.

cbcb = Bleker gerbilen men lämnar mörkare points vid nos, öron, tassar och svans. En Burmese är en Black med cb i dubbel upplaga: aacbcbD‐E‐G‐P‐.

cbch = Samma som ovan men ger en ljusare färg pga att ch bleker kraftigare. En Siamese är en Black med cbch: aacbchD‐E‐G‐P‐.

chch = Med denna blekgen i dubbel upplaga blir gerbilen vit med röda ögon. Även om den inte
har generna för röda ögon så bleker chch ögonfärgen.


DD/Dd = Gerbilens färg är opåverkad.

dd = Bleker gerbilen, en Black med dd får en mörk blå/stålgrå färg och kallas för Blue: aaC‐ddEG‐P‐.

EE/Ee = Gerbilens färg är opåverkad.

ee = Ger en gerbil med gul päls. En Agouti med "ee" blir en Dark Eyed Honey A‐C‐D‐eeG‐P‐.

efef = Ger en gerbil som bleks gradvis och får gula points vid nos, öron, tassar och svans. Syns även som recenssiv gen Eef/eef där den bleker gerbilen gradvis.

 

GG/Gg = Gerbilens färg är opåverkad.
gg = Ger en gerbil med grå päls där den grå färgen dominerar. En Agouti som har "gg" blir en Grey Agouti A‐C‐D‐E‐ggP‐.


PP/Pp = Gerbilens ögonfärg och färg är opåverkad.

pp = Ger en gerbil med röda ögon. "pp" bleker även färgen på pälsen. En Agouti med "pp" blir en Argente A‐C‐D-E‐G‐pp.
 

Vittecknad
En vanlig variant hos många andra domesticerade djur och den första färgmutationen som dök upp hos gerbiler. Genen är dominant och det behövs bara en gen för att få gerbilen vittecknad.

spsp = Ingen vitteckning. Skrivs vanligtvis inte ut utan är underförstådd.
Spsp = Vittecknad gerbil. En vittecknad gerbil + en icke vittecknad gerbil ger hälften vittecknade ungar.
SpSp = Är en så kallad pre‐natal letal kombination. De ungar som får denna genuppsättning dör i livmodern och de få som föds dör inom några dagar. Det är inte rekommenderat att para två vittecknade gerbiler med varandra eftersom då några av ungarna löper risk att få genkombinationen SpSp.

bottom of page